Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Konstaterad smitta på Hedgårdens äldreboende

Efter provtagning har man kunnat konstatera ett fall på Hedgårdens äldreboende smittats av Coronaviruset Covid-19. Rekommenderade åtgärder är vidtagna och personen i fråga har isolerats.

-Vi har förberett oss på att det här skulle kunna hända även oss. Nu kan vi konstatera att det tyvärr är ett faktum. Vi har tydliga rutiner som vi använder oss av för att begränsa smittan. Det är jätteviktigt att vi skyddar både de vi tar hand om och oss själva, säger Elisabeth Zimmer, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen.

Rutinen inom omsorgen är att alla anhöriga ska kontaktas vid konstaterad smitta fortast möjligt.

Rutiner kring symtom

Som en försiktighetsåtgärd har alla brukare och personal inom omsorgen i kommunen med förkylningssymtom hanterats på samma sätt som om det handlat om konstaterad smitta.

Vi följer region Dalarnas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning och hygienrutiner. Detsamma gäller inom hemtjänsten. Det är svårt är att få tag på skyddsutrustning men med stöd av lokala näringslivet och beställningar som börjar nå fram så har det ljusnat något gällande tillgång på material.

Provtagning

Finns det misstanke om smitta hos brukare och personal görs en bedömning tillsammans med Covid-jouren hos Region Dalarna. Bedöms provtagning nödvändig sker den därefter snarast möjligt.

Läs mer om smittspridning i Smedjebacken från tidgare nyhet

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-05
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Omsorgen
Elisabeth Zimmer
Förvaltningschef
Tfn: 0240-66 03 30