Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Konstaterad smittspridning av Covid-19

Det finns nu konstaterade fall av Covid-19 inom Smedjebacken kommuns verksamhet och omsorgen är drabbad men ännu ingen konstaterad smitta på våra särskilda boenden.

Det finns idag en samhällsspridning runt omkring oss och tyvärr har smittan nu också drabbat omsorgen i Smedjebacken. Med hänvisning till patientskydd kommer vi inte delge mer information än så.

­  ‑ Det var väntat att även Smedjebacken skulle drabbas av pandemin – det var egentligen bara en tidsfråga. Vi får vara glada för att vi har fått en smittspridning i samhället först nu för det har möjliggjort att vi har kunnat förbereda oss bättre än de kommuner som drabbades tidigt. Nu gör vi allt vi kan för att begränsa smittspridningen inom omsorgens verksamheter, men det är svårt då vi strider mot en osynlig fiende. Vi gör också allt vi kan för att bemanna upp våra verksamheter med tanke på en hög sjukfrånvaro som vi befarar kommer att pågå ett bra tag framöver, säger Elisabeth Zimmer, förvaltningschef Omsorgen.

Vi arbetar på olika sätt med att förhindra och begränsa smittspridningen till andra och till personalen. Smedjebackens kommuns pandemistab jobbar intensivt med att säkerställa tillgången till skyddsutrustning för personalen.

Uppkommer det förkylningssymtom eller feber inom verksamheten på våra boenden eller hemtjänsten isoleras personen enligt smittskyddsrutinerna som finns. Det är oerhört viktigt att isolera smittan och undvika att den sprids vidare.

Kommunen har kontakt med Region Dalarnas smittskydd och vi följer myndigheternas råd. Personalen är van att arbeta med andra typer av smittspridning vid exempelvis influensa och vinterkräksjuka och ska alltid följa de hygienrutiner som finns.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-28
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Evamari Anestedt
Chef Medborgarservice
Tfn: 0240-66 01 93