Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kort från kommunstyrelsen 5 september

Peter Danielsson anställs som ny räddningschef och tidsplan för kostutredningen presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 5 september.

Peter blir ny räddningschef

Peter Danielsson anställs som ny räddningschef i kommunen. Peter kommer närmast från Malung-Sälens kommun där han arbetat som beredskapssamordnare på räddningstjänsten. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2018.

Mats Carlsson-Byström har bett om att få att återgå till sin tidigare tjänst som ställföreträdande räddningschef.

Tidsplan för införande av produktionskök i äldreomsorgen

2 maj presenterade kostchef Christopher Nilsson ett förslag om att produktionskök ska ordnas på alla kommunens äldreboenden som KS (kommunstyrelsen) beslutade om. Dessutom fick Christopher i uppdrag att utreda köket vid Gläntan samt matleveranser av matlådor.

En tidsplan finns nu framtaget där införandet ska ske i etapper. Först ut är Munkbogården 2017/2018, sen Hedgården i Söderbärke (2018) och i etapp tre Solhöjden och Allégården(2018). Allégården fortsätter tillsvidera att leverera matlådor till Gläntan.

Positiva till elektroniska fakturor

KS ställer sig positiva till remissen från finansdepartementet om elektroniska fakturor vid offentliga upphandlingar. Det innebär att den offentliga sektorn ska kunna ta emot elektroniska fakturor enligt den nya Europeiska standarden.

Ansökan om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

KS beslutade att ansöka om delägarskap i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd Försäkringar. Kommunen har under ett antal år haft försäkringar genom Förenade Småkommuners Försäkrings AB som vid årsstämman i år beslutade att avveckla bolaget. Stämman rekommenderade delägarna att söka delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkringars AB, vilket KS nu ställer sig positiva till.

Budget prognos för kommunen

18,7 miljoner kronor ser årets resultat ut att bli den 31 juli.

Till kommunfullmäktige

  • Motion VA-verksamhetsområde Lillängsvägen Torrbo
  • Motion Omprövning VA-strategi
  • Motion – Dagbarnsverksamhet i Smedjebackens kommun
  • Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn
  • Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • Attestreglemente
  • Avgifter för lotteritillstånd. En genomgång av avgifter för lotteritillstånd har inte uppdaterats sedan 2000-11-30. Förslaget som nu finns framtaget innebär att avgiften för tillståndet är oförändrat 300 kr per lotteri. Kontrollarvodet ska vara 3 % av det totala insatsbeloppet för lotterier. Nya rutiner för ansökan och blanketter finns också framtaget.


Sidan senast uppdaterad: 2017-09-13
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Protokoll