Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Mandatperiodens sista fullmäktige

Mandatperiodens sista sammanträde för fullmäktige hölls i kommunhuset 17 september. Kvällens dagordning var kort där fullmäktige beslutade om ny översiktsplan. Olle Hübert fick ta emot en silvermedalj för sina prestationer inom friidrotten. Olle kom på en andra plats i spjut i SM för juniorer och det uppmärksammandes i samband med mötet. Kulturskolans duktiga elever spelade för ledamöterna.

Olle Hübert uppmärksammades med en silvermedalj

Olle Hübert uppmärksammades

Kulturskolans träblåsensemble BärkeB inledde med svängig igenkännande musik som bland annat Beat it, YMCA och Mamma Mia.

Prestationsmedalj till Olle

- Jag är djupt imponerad av Olle. En andra plats i SM i sin klass i spjut, är rankad 2:a i Sverige och kastar 51,03 m. Han är också otroligt duktig i andra grenar, sa Carin Runeson ordförande i fullmäktige. 

Olle Hübert fick ta emot en silvermedalj för sina framgångar inom friidrotten med en andra plats på SM för juniorer. Olle tävlar förutom i spjut även i höjd, kula och längd

På dagordningen denna kväll som också var den sista för fullmäktiges ledamöter för den här mandatperioden beslutades om kommunens nya översiktsplan.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som talar om kommunens inriktning vad som gäller hur samhällsplaneringen och utveckling av den fysiska miljön ska vara, bidra till en bra miljö och en hållbar utveckling. Den är en vägledning om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelse, verksamhet och naturområden ska utvecklas och bevaras. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har man haft ett flertal öppna möten där kommunens invånare har fått framföra tankar och idéer om kommunens framtida form ska se ut. Även andra intressenter har fått tycka till om förslaget.

Fullmäktiges ledamöter beslutade att godkänna ny översiktsplan.

Motion och medborgarförslag

Motion om en strategi för ökat trähusbyggande i kommunen. En motion om ökat trähusbyggande har lämnats in av Centern och den kommer att handläggas av kommunstyrelsen.

Medborgarförslag har lämnats in om bostäder för äldre. Det handlar om bostäder för äldre om inte behöver tillsyn men vill bo enklare och närmare serviceboende. Kommunstyrelsen kommer att behandla medborgarförslaget.

Mötet avslutades med att avgående ledamöter avtackades.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information