Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Matsvinnet ska minska och kommunen tar täten

Smedjebackens kommun har lämnat in en ansökan om pengar för ett projekt att minska matsvinnet i skolorna i länet till Naturvårdsverkets klimatklivet. 700 ton på fem år uppskattas matsvinnet kunna minskas med.

Matsvinn

Hur ska vi kunna minska matsvinnet och minska klimatpåverkan? Det är frågor som länets kostnätverk har ställt sig. I samarbete med Dala Avfall har kostnätverket tagit fram en gemensam projektidé där skolköken systematiskt kan arbeta för att minska matsvinnet.

- Det här bygger på vårt mål en ekokommun i framkant. Vi blir drivande i projektet och söker pengarna, säger Calle Morgården (MP) ledamot i kommunstyrelsen.

Smedjebackens kommun står för ansökan

Projektidén har utmynnat i att Smedjebackens kommun har tagit ansvaret för att skriva en projektansökan till Naturvårdsverket och Klimatklivet. Kommunen ansöker om 700 000 kr, hälften av de beräknade kostnaderna och totalt räknar man med att projektet ska kosta 1,4 miljoner kronor.

Minska svinnet med 700 000 kg på fem år

I dag finns det en uppskattning att skolköken generar ca 20 kg per barn/år i matavfall utifrån Naturvårdsverkets beräkningar. Det blir ca 1000 ton mat per år i länets skolkök. Syftet är att man tillsammans ska kunna minska svinnet med ca 700 ton på 5 år.

- Därför vill vi göra det här projektet med hela Dalarna för att få in effekterna som vi har räknat med, säger Ida Dahl, miljöstrateg i kommunen.

Ett minskat matsvinn är en betydande klimatåtgärd, som kan bidra till en stor minskning av växthusgasutsläpp.

Projektet ger möjligheter

Planen i ansökan handlar om att sätta upp en utbildningsplan, tillsätta en projektledare, köpa in rätt verktyg för att mäta avfallet och kunna göra en sammanställning i ett IT-program. Det finns idagsläget ingen kunskap om matsvinnet. Därför behövs det ges möjlighet att utföra en kartläggning. Exempelvis när slängs maten, är det redan vid uppackning, tillagning eller vid måltiden?

- Det handlar om att kunna mäta avfallet samt att kunna göra jämförelser med andra kommuner och på så sätt kunna delge varandra hur man gör, säger Christopher Nilsson, kostchef i kommunen.

Utifrån uppgifter som kommer fram ska man sedan kunna sätta upp en plan för utbildningsinsatser för upphandlare, kostchefer och personal, lärare, rektorer och politiker. I nästa steg ska riktade informationsinsatser sättas in till barn och elever samt  till allmänheten i stort.

Skriver avtal med övriga kommuner

Blir ansökan godkänd kommer kommunen i samarbete med Dala Avfall att skriva avtal med övriga kommunen som då får tillgång till mätverktyg och utbildning mot betalning.

Gemensam avfallsplan

På gång är också den gemensamma avfallsplanen som finns framtagen av länets kommuner och Dala Avfall i samarbete. Utifrån den få respektive kommun bryta ner målen till och anpassa efter sin kommun. 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-19
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Ida Dahl
Miljöstrateg
Tfn: 0240-66 01 76

Christopher  Nilsson
Kostchef
Tfn: 0240-66 03 11