Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Medborgardialog om trygghet

27 mars genomförde polisen tillsammans med kommunens säkerhetschef och ungdomssamordnare en medborgardialog som handlade om trygghet. Du som inte hade möjlighet att träffa någon av dessa personer har möjlighet att svara på frågor här på vår webbplats.

Smedjebackens kommun och polisen ska teckna medborgarlöfte om hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska prioriteras i kommunen. Det sker i syfte att komma närmare medborgarna och er syn på tryggheten i Smedjebackens kommun.

Därför är era synpunkter viktiga som underlag i arbetet med framtagande av medborgarlöftet.Du som svarar på enkäten är anonym.

Här kan du lämna synpunkter om trygghet i kommunen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Kansliavdelningen
Lars Andersson
Säkerhetschef/Beredskapssamordnare
Tfn: 0240-66 01 11
kommun@smedjebacken.se