Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Motivationslyftet ökar lusten till lärande

Under tre dagar har åtta pedagoger från skolan fått lära sig mer om motivationslyftet tillsammans med skolstrategerna Karin Månslund och Anne Hedlund. Dagarna har varvats med teori, praktik och erfarenhetsutbyte.

Syftet med motivationslyftet är att öka elevernas lust till lärande och kreativitet. Där eleven får olika verktyg eller strategier som underlättar studierna. Eleven får också möjlighet till att lära känna sig själv utifrån ett lärande perspektiv hur fungerar jag till förhållande för studier. Är jag en kvällsmänniska och det är lättare att studera på kvällen? Studerar till musik eller utan? Läsa i långa eller korta pass?

Pedagoger i skolan och förskolan deltagit i workshops

Under hösten har pedagoger i skolan och förskolan deltagit i workshops där föreläsare Jana Söderberg från Motovationslyftet, förberett deltagarna att med hjälp av mental träning stärka sig som individer och i förlängningen som pedagoger. Under workshopen har man tittat på hur man skapar och hur lever man med sina självvalda värderingar. Fokuserat på att minska risken för nedstämdhet, stress och depression och uthållighet att nå sina mål, sätta upp målbilder för att följa sin väg.

Hur fungerar vår hjärna?

Under föreläsningarna har man bland annat tittat hur vår hjärna fungerar, vad är det som styr vissa beslut och val och vad är det som gör att vi väljer bort vissa beslut eller skjuter upp dem. Ca 90-95 % av våra beslut är automatiserade som styr våra värderingar, vanor och rutiner. Enbart en liten del är medvetna val och beteenden. Pedagogerna har fått med sig olika verktyg att med sig i sitt arbete med eleverna och sig själva. Hur går ett samtal till? Finns det vägar för att bli bättre?

Arbetet har nu gått vidare och åtta pedagoger har fått lära sig mer om motivationslyftet. Tillsammans med strategerna Karin och Anne har de fått mer ”kött på benen” genom att varva teori med praktiska övningar som de sedan ska använda i verksamheten med elever och övrig personal.

Samarbete mellan pedagoger, elever och strateger

Nästa steg är att elever, mentorer och övrig personal nu får ta del av motivationslyftet på den skolan där projektet pågår. Det sker ett kontinuerligt samarbete mellan strategerna, pedagoger och elever. Lärarna sinsemellan utbyter erfarenheter tillsammans för att utveckla både sig själv inom sitt yrke och sina elever. Det skapas en sorts gemenskap med att alla lärare och elever tillsammans kommer kunna klara dessa utmaningar.

Exempel på hur ett glos förhör kan se ut

Elever delas in två olika grupper tre stycken bildar en inre ring medan andra övriga bildar en yttre ring. Samtliga elever väljer ut intressanta ord som skrivs ner på en liten lapp. Lappen hålls sedan framför sina övriga klasskamrater som bildar den yttre ringen. De som står i den yttre ringen ska välja ett ord och försöka få det förklarat av sin kamrat som håller i lappen. Genom att de får sätta sina egna ord på det lärda ordet och att de får det praktiskt och teoretiskt på samma gång. Denna metod kan underlätta ökandet av ordförrådet hos eleverna och att de kan minnas ordet lättare.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-08
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Familje- och utbildning
Maria Ronsten
Tfn: 0240-66 02 10