Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Planerade åtgärder i skogen på Uvberget

Under vintern kommer gallringar utföras i den tätortsnära skogen på Uvberget. Enkelt uttryckt så går vi in och tar ut enskilda träd som är mogna, skapar gläntor istället för att kalhugga hela skiften - ett långsiktigt gallringsarbete. Arbetet innebär en del förändringar i skogsområdet kring Uvberget

Det gallringsarbetet, som främst kommer ske i skogens tätare partier, är till för att anpassa beståndet för kontinuitetsskogsbruk. Det innebär att skogen framöver kommer att bestå av träd med olika ålder och avverkas sparsamt genom plockhuggning.

Denna typ av brukad skogsmiljö upplevs av många som vacker och behaglig att vistas i, och lätt att röra sig genom. Vi kommer också att öka andelen löv i lämpliga områden samt andelen död ved för att främja biologisk mångfald och på så vis skapa en intressantare och mer dynamisk miljö.

För att underlätta arbetet, minska störningar för de boende, och skador i naturen, bygger vi en skogsbilväg mellan Skjutbaneområdet och Öhmans hage.
Målet är dessutom att denna väg skall attrahera friluftsliv, då den kommer att bli en naturlig länk mellan elljusspåret och vandringsleder upp på berget.
Vi kommer att värna om de stigar som finns och jobba aktivt med att laga skador som uppstår.

Vi kommer också att restaurera nedgångna rastplatser och stigar som är nedslitna. Området är mycket attraktivt som friluftsområde med många små och stora stigar.

Under arbetet ber vi er visa hänsyn och inte vara i närheten av maskiner och arbetare. Vi kommer att skylta och informera om detta på plats. Under arbetets gång ber vi er välja andra vägar på berget.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-13
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Tekniska kontoret
Park och Skogschef
Erik Blomquist
erik.blomquist@smedjebacken.se