Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Populärversion av Översiktsplanen

Nu finns Smedjebackens kommuns nya Översiktsplan i en nedladdningsbar populärversion

Översiktsplanen (ÖP) visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den bebyggda miljön ska utvecklas för att nå det över-gripande målet att skapa en god livsmiljö.

Den är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.

Populärversionen är framtagen för att enklare kunna överskåda det omfattande dokumentet.

Klicka nedan för att ladda hem den digitalt.

Populärversion 2018PDF (pdf, 31.1 MB)


Sidan senast uppdaterad: 2018-12-19
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Kontakt
Miljö-och byggkontoret
777 81 Smedjebacken

Tfn växel:
0240-66 00 00
Fax:
0240-742 43 miljobygg@smedjebacken.se