Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Resultatet av Omsorgsförvaltningens äldreenkät sammanställt

Omsorgsförvaltningen skickade under våren ut enkäten ”Tankar om åldrandet” till alla som är 75 år eller äldre i kommunen. De fick svara på frågor som rör boende, hälsa, social gemenskap, meningsfullhet samt samhälle och teknik. Nu är resultatet sammanställt.

Av de 1000 enkäter som skickades ut svarade nästan 50%.
Vi är väldigt tacksamma för att så många tog sig tid att besvara enkäten, vi kommer inom omsorgen och kommunen att ha stor nytta och glädje av rapporten.

Många kloka tankar och idéer som vi varmt tackar för.
Elisabeth Zimmer, chef på Omsorgsförvaltningen utvecklar;
–Tack vare medel vi har fått avsatta kommer en medarbetare från och med nästa år lägga 80% av sin tid med förebyggande arbete riktat mot våra äldre kommuninnevånare.
Vi kommer att använda resultaten i rapporten till att försöka prioritera hur det förebyggande arbetet ska läggas upp och försöka anpassa verksamheten efter vad som efterfrågas i enkäterna.

-Vi kommer också att börja diskutera med andra aktörer, både andra förvaltningar i kommunen men även andra aktörer i samhället (t ex föreningslivet), på vilket sätt vi kan hjälpas åt att skapa mer aktiviteter riktat mot äldre kommuninnevånare, i hela kommunen, utifrån vad som efterfrågas av de som besvarat enkäten, säger Elisabeth.

Vill du läsa rapporten? Då finner du den HÄRPDF (pdf, 216.5 kB)

Du kan också få den hemskickad, antingen genom att maila omsorgsnamnden@smedjebacken.se eller ringa tfn. 0240-66 03 48.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Omsorgsförvaltningen

tfn 0240-66 03 48