Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen med Susanne i täten ser dagens ljus

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 26/11 att godkänna en ny organisation för kommunen. Den innebär flera förändringar varav den största är att en ny förvaltning bildas; samhällsbyggnadsförvaltningen

Från och med 1 januari 2019 kommer kommunstyrelsens förvaltning delas upp och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer skapas.
I den nya förvaltningen kommer tekniska, näringsliv och fritid, kost, räddningstjänst, AME/integration miljö och bygg samt kultur att ingå.

Kulturnämnd och miljö- och byggnadsnämnd kommer dock finnas kvar. Den nya förvaltningen kommer i övrigt att svara under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Syftet med förändringen är framförallt att forma en gemensam organisation för alla samhällsbyggnadsfrågor i kommunen.

På Kommunstyrelsens sammanträde 4/12 beslutades att förvaltningschefen för Miljö- och Bygg Susanne Hedman-Jensen utses till förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Susanne ser mycket fram emot kommande uppdrag;
- Det känns otroligt roligt och mycket inspirerande, ett stort förtroende. Det är med glädje och ödmjukhet som jag har tackat ja till tjänsten. - Jag tror att den nya samhällsbyggnadsförvaltningen på ett fint sätt kommer att bidra till att ta vara på den härliga växtkraft och framåtanda som finns i Smedjebackens kommun.
Det ska bli mycket spännande att få leda det arbetet, avslutar Susanne.

Kommunchef Kerstin Söderlund kommer fortsatt vara förvaltningschef för återstående delar av kommunstyrelseförvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-12
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Susanne Hedman Jensen Förvaltningschef
Telefon:0240-66 01 36
susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se