Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 19 februari

Trafiklösningen vid Vinsboskolan samt regional cykelled var ett par ärenden vid samhällsbyggnadsutskottets (SBU) sammanträde 19/2.

Regional cykelled längs Strömsholms kanal
Strömsholms kanalbolag startade i september 2018, med finansiering av Region Dalarna och Region Västmanland och berörda kommuner ett projekt med syftet att ta fram ett förslag till en regional cykelled längs kanalen.

Ett förslag på sträckningen har tagits fram och Smedjebackens kommun har ombetts återkomma till Regional Dalarna med sin syn på förslaget.

En del åtgärder kommer behövas på kort och långs sikt för att cykelleden ska bli verklighet. Smedjebackens kommun är positiva och ställer sig bakom förslaget på sträckningen av cykelleden.

Karta över trafikförslag Vinsboskolan

 

Trafiklösning Vinsbo skola

Under fjolåret togs olika alternativ fram för att försöka lösa problemen med transporter, parkering och miljön för barnen runt infarten och matsalen på Vinsboskolan. Tekniska avdelningen föreslår att infarten, busshållplatser och parkeringar åtgärdas med befintliga medel, då dessa måste åtgärdas, oavsett vilka lösningar man väljer runt byggnaderna.

Åtgärderna som föreslås fungerar med befintliga miljöer runt huset och verksamheterna kan fortsätta som dom gör idag. Arbetet ryms inom beviljade investeringsmedel och planeras göras i egen regi med ramentreprenörer under året.

Ärenden för beslut på kommunstyrelsen:

Medel för byutveckling
Smedjebackens kommun har historiskt arbetat mycket med att stötta utvecklingen i kommunens byar. Förslaget till SBU var därför att 500 000 kronor ska anslås för 2019 att användas till ideella föreningar för byutveckling. Näringsliv och fritid blir ansvarig för genomförandet av projektet. Pengarna ska kunna användas både till mindre och större investeringar för föreningarna. Beslut ska tas av kommunstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-25
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information