Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 20 februari

Fritidsbanken öppnar i lokaler efter Vasagatan, Allén vid Eriksbergsvägen ska nya träd planteras och gamla tas bort, upprustning av badplatser, förstudie om Malingsbo-Kloten var några av besluten som togs på samhällsbyggnadsutskottet under tisdagen den 20 februari.

Fritidsbanken öppnar i Smedjebacken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar för återbruk som människor skänkt och fritidsbanken tar emot, går igenom och lånar sedan ut under två veckor. Här ska man kunna låna utrustning för en aktiv fritid. Alla kan låna och allt är gratis!

Fritidsbanken kommer att hålla till på Vasagatan, gamla tobaksaffären mittemot Folkets hus, Smedjebacken. Den ska att bemannas av arbetsmarknadsenheten och siktar på att ha öppet tre dagar/kvällar i veckan. Planen är att öppna under våren.

Allén efter Eriksbergsvägen

Allén efter Eriksbergsvägen består i dag av 32 träd av olika sorter, 24 av dessa är i dåligt skick så att de måste tas ner och nya träd ska återplanteras. Alléer är skyddade och tar man ner träd måste dessa återplanteras och det tog nu SBU ett beslut om. Arbetet kommer att ske under året.

Badplatser rustas

Risingsbobadet som är en av tre kommundrivan badplatser ska rustas upp med nya bryggor och en lekanläggning. SBU beslutade att avsätta 350 000 kronor för att kunna göra det här. Övriga kommunalt drivna badplatser är Prästabadet i Smedjebacken och Hagudden i Söderbärke.

Övriga badplatser i kommunen drivs av föreningar och den andra stora investeringen är, Tolvsbo badplats som idag är helt igenväxt. Den ska göras iordning badplatsen för att kunna användas.

50 000 kr för underhåll, ex ommålning, något nytt bord, torrtoalett som behöver uppfräschas på andra badplatserna.

Förstudie Malingsbo-Kloten

En förstudie för området Malingsbo-Kloten området togs också beslut om. Det handlar om att titta på exempelvis vad finns i området idag, vilka verksamheter finns samt titta på vilka möjligheter och utvecklingsområden finns i framtiden. Förstudien ska genomföras av Smedjebackens kommun, Samarkand, Högskolan Dalarna och Visit Dalarna.

Skyperum i kommunhuset

Ett önskemål finns att få till ett skyperum i kommunhuset. Där man ska kunna sitta i lugn och ro och ha möten via skype, delta i utbildningar både externt och internt. Rummet som ska användas är oppositionsrummet på vån 3, och oppositionen ska också fortsätta använda detta rum för sin verksamhet. Rummet ska också kunna användas för inspelningar av rörligt material som vi kommer att börja producera framöver.

Till kommunstyrelsen för beslut

Vadsbystugeförening räntefrittlån

Vadsbystugeförening har blivit beviljade 650 000 kronor av Boverket för att rusta upp bystugan. Dessa pengar fås i efterhand och förslag från SBU till kommunstyrelsen är att föreningen får ett räntefritt lån på 2 år, för att kunna sätta igång med upprustningen.

Fritidsbanken

På förslag från SBU är att fritidsbanken får 100 000 kronor för att starta upp verksamheten. Dessa medel ska gå till att ställa i ordning lokalen som ska användas.

Öppna landskap

Ett förslag till utbildning och röjsågar för att öppna upp vårt landskap i byarna finns. Tanken är att föreningarna i byarna ska få möjlighet att få utbildning i hur man använder röjsågar samt få röjsågar som kan användas i arbetet i byarna för att hålla sly borta.

Övrigt på agendan var:

Yttrande av detaljplan för Rörbacken

Uppföljning av investeringsbudgeten för 2017

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-27
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information