Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 20 mars

Beviljat upprustningsbidrag till Sörbo samfällighetsförening, en ny chans att söka integrationsbidrag för kommunens föreningar, och så en ansökan om bidrag för att säkra upp våra gång- och cykelvägar. Det var några av frågorna det beslutades kring på Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 20 mars.

Multisport arena Gula Berga på gång

I kommunfullmäktige 18/9 ifjol beslutades det att 579 000 kr skulle avsättas för att anlägga en multisportarena på Gula Bergas skolgård.

Tekniska kontoret uppskattar nu att kostnaden för anläggningen kommer bli 1 450 000 kr. För genomförandet föreslogs att resterande belopp, 871 000 kr tas från ospecificerade investeringsmedel för fastigheter. Man kommer också söka medel från Boverket för ändamålet. SBU beslutade att godkänna förslaget.

Säkrare gång- och cykelvägar

Smedjebackens kommun har fått inbjudan från Trafikverket att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år 2019. Tanken är att använda pengarna till att bygga gång- och cykelvägar för säkrare passager runtom i vår kommun.

Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 % av kostnadsunderlaget.
De 3 objekten man söker pengar för genomförande under 2019 är:

  • Gång- och cykelväg Jobsbovägen från Stenbäcken mot Jobsbo fram till väg 634
  • Gång- och cykelväg Gubbovägen från Risbovägen till Roths väg
  • Trafiksäker gångpassage över Jobsbovägen i höjd med Gärdesvägen för framtida gång- och cykelväg till nya förskolan.

    SBU beslutar att ansöka om bidraget. Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan för ändamålet.

Beviljat upprustningsbidrag till Sörbo samfällighetsförening

Sörbo samfällighetsförening vill göra en rejäl upprustning av Sjöhagsvägen i Sörbo. Framförallt handlar det om asfalteringsåtgärder. Man har därför ansökt om upprustningsbidrag.

Förutom en egen insats och det kommunala bidraget är upprustningen tänkt att finansieras med medel från Trafikverket samt ett bidrag från WessmanBarken Vatten & Återvinning. SBU beslutar att ge 90 000kr i bidrag till upprustningen.

Integrationsbidrag till föreningar 2018

Under fjolåret erbjöds föreningar möjligheten att ansöka om extra föreningsbidrag för att öka integrationen.

Under 2017 ansökte 16 föreningar om bidrag på max 15 000 kr för olika projekt. Exempel på projekt som genomfördes var inköp av utlåningsutrustning, träffar för nyanlända, läxläsning mm. Utfallet på satsningen föll väl ut och de föreningar som ansökt och blivit beviljade bidrag har underlättat integrationsarbetet i Smedjebacken.

SBU beslutar att under 2018 återigen satsa på integrationsbidrag á 200 000 kr som föreningar kan ansöka om. Ansökningarna ska lämnas in till fritidschef Siw Östlund.

Nytt torkrum på Allégården

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag på åtgärder för att anpassa ett källarutrymme på Allégården till torkrum för tvätt. Förslaget innefattade bl.a. installation av lufttorkanläggning, byte anpassning av el- och belysning samt målning och ny golvbeläggning. Den totala kostnaden beräknas bli 100 000 kr exklusive mervärdesskatt. SBU beslutade att godkänna förslaget.


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23
Webbredaktör: David Wallman

Mer information