Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 21/8

Utökade parkeringsplatser vid Gläntan och extra föreningsbidrag till badplatser i Snöån. Det var några av de frågor det beslutades kring på Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 21 augusti.

Samverkansavtal med FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB och Smedjebackens kommun har sedan tidigare ett samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas och tidningar. Avtalet har reviderats och parterna enats om vissa viten enligt särskilt tilläggsavtal. SBU beslutade att godkänna det nya avtalet.

Utökning parkeringsplatser vid Gläntan

Pensionärsföreningarna på Gläntan har uttryckt önskemål om fler parkeringsrutor på Malmgatan utanför Gläntan där de har sin verksamhet. Parkeringen används av besökare till Miljö & Bygg, Tekniska kontoret, Gläntan och till pensionärsföreningarna på Gläntan. I nuläget finns endast 8 platser plus 1 handikapp plats. SBU beslutade att anslå 100 000 kronor till utbyggnation.

Badplatsen i Snöån - extra föreningsbidrag

Snöåns byalag har anlagt en ny badplats i Snöån i anslutning till bystugan. De söker medfinansiering för kostnader de haft. Då den befintliga kommunala badplatsen inte finns kvar, utan har ersatts med Bystugeföreningens bad, är det befogat med ett bidrag, då den nya har bättre standard än kommunens gamla. SBU beslutade att anslå ett extra föreningsbidrag på 25 000 kronor.

Omdisponering av investeringsmedel Allégården

Personalens omklädningsrum i källaren på Allégården är i stort behov av renovering. Genom att omdisponera investeringsmedel från pågående renovering i Lyktan till renovering av personalutrymmen kan finansieringen täckas. SBU beslutade att bevilja att investeringsmedlen omdisponeras.

Ärenden för beslut till Kommunstyrelsen

  • Kök Gläntan – egen produktion
  • Öppna landskap i byarna – Röjsågsprojekt 2018

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27
Webbredaktör: David Wallman

Mer information