Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 21 maj 2019

Ny handikapptoalett ska byggas på Werner Aspenströmbiblioteket, och så ska en graffitivägg uppföras i kommunen. Det var några av de ärenden det beslutades kring på Samhällsbyggnadsutskottets (SBU) möte 21/5.

Handikapptoalett på biblioteket

SBU beslutade att anslå 150 00 kr för byggnation av en handikapptoalett (RWC) vid Werner Aspenströmbiblioteket. Det finns en RWC i VBU:s lokaler men de vill inte att personer som inte hör till deras verksamhet befinner sig i deras lokaler. En idag befintlig toalett kommer byggas om för ändamålet.

Utredning av AME:s verksamhet

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en utredning av arbetsmarknadsenhetens (AME) ekonomi och verksamhet gjorts. 2018 gjorde enheten ett stort ekonomiskt underskott. Ekonomin har genomlyst, och Lars Lindblom på Samarkand har utrett arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Utredningen visar tydligt att det behövs flera verktyg för att kunna uppfylla de behov som finns.
Utredningen visar att det inte räcker med verksamheten på Väderbacken. Exakt hur arbetet ska se ut och organiseras behöver därför utredas ytterligare.
I september ska en rapport med åtgärder presenteras.

Beslut om uppförande av graffittivägg

Under 2018 inkom önskemål och förslag ifrån flera ungdomar i kommunen om en vägg att få nyttja för konstformerna graffiti och street art (gatukonst), en plats för människor att fritt få uttrycka sig genom konst i det offentliga rummet. Kulturnämnden beslöt tidigare i våras att äska medel för ändamålet.
Tanken är att placera väggen i anslutning till konsthallen MEKEN:s lokaler.
SBU beslutade att anslå 70 000kr till detta.

Ärenden för beslut i vid Kommunstyrelsen (kS) sammanträde 4/6

• Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen
• Om- och tillbyggnad personallokaler Frejgatan

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-10
Webbredaktör: Evamari Anestedt