Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 21 november

Nu är det beslutat vilka som kommer driva de blivande fritidsgårdarna i Smedjebacken och Söderbärke. Det var en av sakerna det fattades beslut kring på Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 21 november.

Fritidsgårdarna på gång

En förfrågan har under hösten gått ut till föreningar registrerade i Smedjebackens kommun
att undersöka möjligheten att bedriva öppen fritidsgårdsverksamhet i Smedjebacken och Söderbärke under en projektperiod om 3 år, minst 3 tillfällen/vecka med start våren 2018, med möjlighet till förlängning.

Fritidschef Siw Östlund har träffat och haft dialog med de intresserade och har därefter granskat förslagen.
SBU beslutade att ge fritidschefen i uppdrag att teckna avtal med Folkets husföreningarna i Smedjebacken och Söderbärke och ABF Dala Finnmark.
Man beslutade även att dialogen ska hållas med Medborgarskolan om fortsatt verksamhet i Smedjebacken. I dagsläget finns en fritidsgårdsverksamhet i Vads bystuga i Vads bystugeförenings regi. SBU beslutade att del av startbidraget för 2017 avsätts till att utveckla den verksamheten.

Ljusare tider i Harnäs

Efter att synpunkter inkommit att det saknas belysning mellan Idrottsvägen förbi återvinningsstationen upp till förskolan i Harnäs, SBU föreslår till kommunstyrelsen att avsätta 100 000 kronor för att finansiera byggnationen av nya lyktstolpar på sträckan.


Utredning kring områden för framtida bebyggelse godkänd

Miljö- och byggkontoret fick i våras i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda planförutsättningarna på områdena Västansjö, Ljusåsen och ett område vid Frejgatan/Torrbovägen. Syftet med utredningen var att skapa underlag för framtida byggnation och utreda vilka möjliga användningsområden som är lämpliga för respektive områden. Utredningen är nu klar och togs emot och godkändes av SBU.

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för den del  i Västansjöområdet som i dag är planlagt som friluftsområde. Vidare beslutade man även att ge Tekniska chefen i uppdrag att utreda möjligheten att ordna arkitekttävling för bostadsbyggande på Ljusåsen.


Extra föreningslån till NSK Längd

I skogarna kring Hagvallen har arbetet pågått för fullt hela hösten med de nya skidspåren.

NSK Längd har  ansökt om ett extra föreningsbidrag/lån till att kunna färdigställa det nya ytorna. SBU föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett räntefritt föreningslån på 150 000 kronor. Återbetalning sker genom avdrag på föreningsbidrag 10 år framåt med 15000 kr/år, återbetalt 2027.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-04
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information