Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 24 januari

En antagen fördelning av bidrag till kommunens föreningar, och ambitioner om utökat stöd till lovaktiviteter från 2018 och framåt. Det var några av sakerna som togs upp på Samhällsbyggnadsutskottets (SBU) sammanträde 24/1.

Föreningsbidrag för 2018

Fritidschef Siw Östlund har föreslagit en fördelning av föreningsbidrag för 2018 vilket SBU fastställde.
Bidraget på totalt ca 1 000 000kr kommer fördelas på ett 40-tal föreningar. Föreningsbidragen för 2018 delas in i olika grupper av föreningar, lokalägande föreningar, byalag, idrottsföreningar, fritidsföreningar och övriga föreningar.

För att få en tydligare struktur och fördelning av föreningsbidrag som rör Fritid får Siw Östlund även i uppdrag att ta fram en ny beräkningsmodell för föreningsbidrag.
På plats på sammanträdet fanns även Peter Berglund, chef Dalarnas Idrottsförbund för att informera om deras verksamhet samt redovisa den positiva utvecklingen för föreningslivet i Smedjebacken.
Bl.a. berättade han att antalet idrottsföreningsaktiva i Smedjebacken ökat från ca 2500 till ca 3400 på två år, vilket anses vara en uppseendeväckande positiv ökning.

Ambition om utökade lovaktiviteter

Smedjebackens kommun har under 2016 och 2017 via MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ansökt om bidrag för sommarlovsaktiviteter. Denna möjlighet finns även under 2018. Ambitionen är nu att utöka insatserna till fler lov än bara sommarlovet.
Syftet med aktiviteterna är att barn och unga ska få samma rätt till meningsfulla upplevelser oavsett förutsättningarna i sin hemmamiljö.
Siw Östlund och ungdomssamordnare Matilda Kilström kommer sammanställa ansökan.

Hemsjukvården på Allégårdens lokaler får ett ansiktslyft

Hemsjukvårdens verksamhet har genomgått förändringar och effektiviseringar, vilket kräver anpassning av lokalerna. SBU beslutade att ge Tekniska kontoret i uppdrag att genomföra åtgärderna som efterfrågas, bl.a. 2st nya cellkontor i befintliga lokaler och Iordningställande och modernisering av samlingsrum. Den beräknade totalkostnaden väntas bli 270 000kr.

Fastslagna bestämmelser om grävning på kommunal mark.

Upprepade grävningar i framförallt asfalterade ytor sliter och innebär en förkortad livslängd för kommunens gator. Flera kommuner i Dalarna tar ut en ersättning för ökade framtida underhållskostnader.
SBU godkände upprättat förslag kring grävbestämmelser som i framtiden kommer styra hur arbetet med kommunal mark får utföras, så att återställningen ska bli så bra som möjligt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information