Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 24 september

Matlådor produceras på Gläntans restaurang, upprustning av utemiljön vid förskolan Solhyttan i Söderbärke, rapport från röjsågsprojektet samt upphandling av ny bro vid elljusspåret. Det var några av punkterna som diskuterades och beslutades på samhällsbyggnadsutskottet den 24 september.

Röjsågsprojektet

Siw Östlund, fritidschef presenterade rapporten om röjssågsprojektet. Ett projekt där personer från bland annat byalag fick möjlighet att gå 1 dags utbildning för att lära sig att hantera röjsåg. Totalt har 99 personer utbildat sig och 32 föreningar. I samband med utbildningen kunde de senare hämta ut ett röjsågspaket. Dessutom har en utbildning för att hantera motorsåg också genomförts under hösten 2018.

- Projektet har varit otroligt lyckat och uppskattat. De som gått utbildningen har hjälpt till att röja kring vandringsleder samt runt omkring i sin närhet. På det viset har vi också fått ett mer öppet landskap, säger Siw.

Totalt har projektet kostat ca 600 000 kr och det finns fortsatt intresse hos fler som vill gå. I dagsläget är det inte aktuellt att starta upp någon ny grupp men Siw samlar in intresseanmälningar för framtiden.

Matlådor lagas på Gläntans restaurang

Idag lagas matlådor på Allégårdens kök som sedan distribueras ut till de som får mat. Nu kommer matlådorna att lagas på Gläntans restaurang i stället.

Information om broarna som rasat

Tekniska kontoret informerade om lägesbilden för de broar som rasade under vintern. Det handlar om bron vid elljusspåret samt broarna vid Söppenmyren.

Elljusspårets bro
En upphandling är på väg att genomföras för den bron som rasade vid elljusspåret i Smedjebacken. Det kommer att frågas på två olika alternativ:

  1. En bro som klarar snölast med en bredd på 3 meter för språning med snöskoter
  2. En bro som klarar snölast och en bredd på 4,5 meter för spårning med pistmaskin.

Bygget rör sig om en totalentreprenad.

Broarna vid Söppenmyren
Här väntas en rapport in från en konsult där två olika förslag kan komma att behandlas:

  • 1 st bro byggs och den andra bron repareras eller bygga två helt nya broar.

500 000 kr till utemiljö för Solhyttans förskola

SBU beslutade att bevilja 500 000 kr till utemiljön vid Brustorpets förskola. Utemiljön och sliten och inte anpassad efter barns lek. Därför behövs sandlådorna göras större, grillplats i ordningställas, jord och sand behöver fyllas på och det behöver målas med mera. Det blir ett välkommet tillskott att fixa till utemiljön.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-04
Webbredaktör: Evamari Anestedt