Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet juni

Utegym i Söderbärke, Bergaskolans café byggs om, lokaler till Makerspace, bryggor till båtklubben samt avtal med integrationen i Ludvika sägs upp och omförhandlas. Det var några av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 19 juni.

Kommunflagga

Utegym i Söderbärke

SBU föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja 196 482 kr till utegym i Söderbärke.

Under junimånad kommer en ansökan från Söderbärke GOIF att lämnas in till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet till ett utegym. Totalt räknas att utegymmet kommer att kosta 561 379 kr.

Under året har Söderbärke GOIF startat en arbetsgrupp med personer från Kyrkskolan, PRO, Korpen och fritidschefen från kommunen. Placeringen av utegymmet kommer att vara vid Bärkevallen, på gräsmattan i anslutning till elljusspåret. 10 olika redskap, stretchbänk med informationstavla, sittbänkar och belysning är det tänkt att finnas. De friggebodar som idag finns på plats kommer att flyttas till andra sidan.

För att Söderbärke GOIF ska få medel från Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet krävs att det finns en medfinansiär.

Bergaskolans café

Förslag finns att Bergskolans café ska rustas upp så att föreningar kan bedriva en säker och trevlig caféverksamhet för sina besökare.

Idag finns ingen möjlighet att ha tillgång till rinnande vatten, kunna brygga kaffe, bre smörgåsar eller förvara något kallt. Vilket gör det svårt för föreningarna att bedriva någon form av kioskverksamhet vid den tillfälliga platsen de har idag. Ett önskemål är därför att få tillgång till kiosken som finns men den behöver rustas upp. Tanken är också att den ska kunna nyttjas av den verksamhet som håller i Bergakul under fredagskvällarna samt ingå i framtida uthyrningsverksamhet. SBU ställde sig positiva till förslaget och avsätter 300 000 kronor

Lokaler för Makespace

Makerspace behöver lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. SBU beslutade att iordningsställa en tillfällig lokal på Allégatan 3 för verksamheten. 75 000 kr kommer det att kosta för att få till kodlås samt egen ingång i bottenvåningen.

Klimatklivet

Nu är ansökan om projektet matklivet beviljad. Det innebär att man ska minska matsvinnet i kommunerna i Dalarna. Smedjebackens kommun har genom miljöstrateg Ida Dahl stått för ansökan som nu är ute i alla 15 kommuner för att de ska få säga sitt om de vill vara med i projektet eller inte.

Avtal med integration

Nuvarande avtal med Ludvika kommun angående integration sägs upp. SBU gav chefen för integration- och arbetsmarknadsenheten i uppdrag att förhandla om ett nytt samarbetsavtal kring integrationen med grannkommunen Ludvika.

Bryggor till båtklubben

Kommunen och Smedjebackens båtklubb har fått avslag på sin ansökan till Naturvårdsverkets LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningar) på grund av att det var för många ansökningar i år.  LONA-bidraget är ett bidrag som kan ansökas av kommuner och ideella föreningar för att stimulera långsiktiga naturvårdsprojekt. I det här projektet handlade ansökan om att bygga bryggor som ska placeras ut på olika platser i sjön Barken för allmänheten och båtfolket. Eftersom ansökan avslogs beslutade SBU att bevilja 60 000 kr till två bryggor som båtklubben kan bygga. En ny ansökan kommer också att lämnas in.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25
Webbredaktör: David Wallman