Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Senaste nytt om Coronaviruset covid-19

200428 ABB skänkte 2400 munskydd till Smedjebacken och Ludvika kommun.

Aktuella händelser 

ABB skänkte på tisdagsmorgonen 1200 munskydd var till Ludvika och Smedjebackens kommun.

Patschefen i Ludvika, Tobias Hansson, och Jan Fagerheim och Tomas Gustafsson lämnade  över lådorna till Minna Sjöström, omsorgen i Smedjebacken samt  Ingela Rådman och Åsa Engberg från Ludvika kommun.

- Vi börjar så här, sade Tobias Hansson och antydde därmed att det kan finnas fler munskydd att få.

Han berättade också att ABB inte har någon stor förbrukning, men att munskydden används i vissa moment när personal måste vara nära varandra.

Ramadan

Ramadan närmar sig och rekommendationer och riktlinjer från de muslimska trossamfunden med anledning av COVID-19, finns att ta del av på Myndigheten för stöd till trossamfundenlänk till annan webbplats

Det finns också filmer på olika språk om Covid-19 för 70+, som är framtagna av Länsstyrelserna, MSB, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Dessa finns att ta del av på Region Skånes youTube-sida,länk till annan webbplats

Fler filmer om Ramadan på olika språklänk till annan webbplats

Informationsverige.se har information på olika spåk om Covid-19. Informationverige.selänk till annan webbplats

Handlingshjälp en succé

Handlingshjälpen har nu varit igång ett par veckor och har blivit en enorm succé. Det har visat sig att det är fler och fler som vill ha hjälp med handlingen.

Vi behöver därför förtydliga att handlingshjälpen vänder sig till personer som är 70 år och äldre (folkbokförda i Smedjebackens kommun) samt att man inte har någon annan anhörig, släkting eller vän som kan hjälpa till att handla.

Du som behöver handslingshjälp ringer: 0240-66 01 66 (räddningstjänsten) eller kommunens växel: 0240-66 00 00.

Du kan läsa mer om handlingshjälpen här:

Vi behöver fler som hjälper oss

Vi söker också fler personer som kan hjälpa till att ta emot beställningar, packa varor och/eller köra ut varor. Om du är intresserad och kan hjälpa till, kontakta Jesper Folkesson, arbetsmarknadsenheten, på telefon: 0240-66 00 88.

Stödlinje i Smedjebacken för äldre i  för coronavirus
Smedjebackens kommun öppnar en stödlinje för äldre som vill ha någon att prata med under coronapandemin.

Syftet är att minska ensamhet och oro. Stödlinjen är öppen för alla äldre - det behöver inte vara relaterat till demenssjukdom eller sjuka närstående.

Telefonlinjen är öppen varje vardag från klockan 9.00 till 12.00

Lena Eriksson Anhörigsamordnare/Demensvårdsutvecklare 0240-66 03 68
Solveig Bodare Hälsofrämjare 0240-66 03 86

Alla över 70 år rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att stanna hemma och att inte träffa andra människor. Du som är 70 år eller äldre kan bli mycket sjuk av den nya sjukdomen covid-19. Risken med att stanna hemma är att du blir mer isolerad än tidigare. När fysisk kontakt med andra minskar kan det leda till att vi känner oss oroliga, nedstämda och ensamma. Vi kan även känna oro och rädsla att bli smittad av viruset eller för att någon av våra anhöriga ska smittas.

200403 Information gällande Idrottshallar, gym och bastu

Från måndag 6/4 är kommunens idrottshallar för föreningar och privatpersoner stängda och gäller till 31 maj. Detta för att förhindra smittspridning av Coronavirus, Covid-19.

Föreningar och privatpersoner ombedes att respektera detta och förlägga sin träning utomhus, med ombyte hemma. Grundskola berörs ej i dagsläget!

Registrerade bokningar kommer att makuleras från 200406 tillsvidare.


Besöksförbud på våra äldreboende

Besöksförbud råder from 1 apil på alla kommunens äldreboenden. Det är ett beslut som togs av regeringen den 31 mars.

Allmänna råd, komplement till smittkyddslagen

Håll avstånd och ta personligt ansvarlänk till annan webbplats

Information om träning och vid idrottsanläggningar

Fokhälsomyndigheten har information om träning och träning vid idrottsanläggningar.

Information om träna gärna men gör det säkertlänk till annan webbplats

Information för idrottsanläggningarlänk till annan webbplats

Samlad information på lätt svenska och länkar till information på andra språk

Nu finns en sida med samlad information om covid-19 på lätt svenska. Där finns även länkar till mer information på andra språk samlade.
Information om covid-19 på andra språk.

Information för företag/köpmän

För dig som är företagare/köpman finns nu en särskild sida med information och användbara länkar med andledning av coronaviruset. Du hittar den HÄR.

Smedjebackens kommun erbjuder personer över 70+ hjälp med handling av dagligvaror från och med 20/3.

Mer information om hur du går tillväga hittar du här.öppnas i nytt fönster

Serveringen på Gläntans kök stänger 20/3 och tillsvidare.

Serveringen vid Gläntans Serviceboende stänger från och med fredag 20 mars.
Boende på Gläntan kommer erbjudas mat levererad till dörren.
För övriga gäster rekommenderas så länge att nyttja och stödja den lokala handelns olika matalternativ.

Flertalet kommunala evenemang ställs in eller flyttas fram.

Följande tänkta evenemang och sammankomster flyttas eller ställs in:

 • Dialogturnén i Söderbärke, Björsjö, Malingsbo och Harnäs..
 • Morgonsoffan 25 april på Villa Gladtjärn.
 • Företagsgalan 25 april (flyttas till 19 september).
 • Träffpunkt Gränden stänger tillsvidare.
 • Fixarverkstan stänger f.o.m måndag 23/3 och tillsvidare
 • Bokcirklar i Ahlbäckssalen ställs in tillsvidare.
 • Barnens lördag i Ahlbäckssalen ställs in tillsvidare.
 • Handarbete med högläsning i Ahlbäckssalen ställs in tillsvidare.
 • Gångrupperna för äldre ställs in tillsvidare.

Viktigt att tänka på!

 • Följ bekräftad information från myndigheter.
 • Besöksförbud råder på våra äldreboenden.

 • Besöksförbud råder på länets sjukhus.

 • Håll en god handhygien:
  - Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  - Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

 • Hosta eller nys i armvecket.

 • Resor inom landet och till andra länder avråds.

Så här arbetar vi med pandemin Covid-19

 

Från och med 20 april fungerar arbetsgruppen för pandeminplanering som krisledningsstab för att hantera krisarbetet med pandemin. Särskilda arbetsgrupper är tillsatta och arbetar med specifika frågor med fokus på bland annat material, företagare, folkhälsa, bemanning .

I staben är Lars Andersson, stabschef och den som kallar till möten, som sker måndag-fredag. Staben består också av förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), skolsköterska medicinskt ledningsansvar, kostchef, kommunikatör samt kommunsekreterare. Till gruppen finns också kyrkoherden i Norrbärke församling (stående adjungering) med samt andra funktioner som kan delta ibland.

Stabens uppgift är att vara samordnare av den händelsen, Covid-19 och ska bland annat få en gemensam lägesbild över händelsen, vara ett strategiskt stöd och rådgivande till verksamheterna, ha omvärldsbevakning om hur läget ser ut, vad är på gång och hur behöver vi förbereda oss med mera.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd är i dagsläget inte aktiverad men är kontinuerligt informerade om vad som händer och sker i kommunen. Behövs beslut tas exempelvis, ekonomiskt att tillsätta mer pengar för att utföra vissa tjänster eller annat i en händelse som vi har nu, som blir extra kostnader för verksamheterna kan krisledningsnämnden fatta ett sådant beslut. Krisledningsnämnden är kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunalrådet är ordförande.

Arbetsgrupper

Arbetsmarknad och näringslivsgruppen – arbetar med frågor som rör företag och föreningar, både i nuläget och framåt.

Folkhälsogruppen – frågor som rör våra medborgares hälsa, ung som gammal. Vad ser vi och hur kommer det här påverka framåt. Vilka insatser behöver vi framöver.

Materialförsörjning – hur ser tillgången ut på skyddsmaterial, beställningar och tillverkning av egna skyddsmaterial.

Handlingsorganisation 70 + - handlingshjälp för personer som är 70+ och inte har någon anhörig eller vän som kan hjälpa till att handla. AME har uppdraget.

Bemanning – gruppen arbetar med frågor som rör bemanning, finns det tillräckligt med personal inom ex omsorgen m.m.

Cesam – centralsamverkan med de fackliga organisationerna sker löpande med extra insatta möten.

Mer information om:

Information på lätt svenska och flertalet andra språk.

Barn i förskola och skola

Omtanke om våra äldre och andra personer som tillhör riskgrupperna

Regeringsbeslut

Resor

Är du barn eller ungdom och orolig för coronaviruset?

Information för företag/köpmän


Vid misstanke om sjukdom


Känner du dig sjuk och misstänker covid-19?

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.
Läs på 1177:s sida för att få den senaste informationen kring hur du ska agera och när det är aktuellt att ringa 1177.

1177:s sida om Coronavirus covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Du kan också ringa informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronavirus covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att du ska stanna hemma om du är sjuk, även milda symptom begränsar sociala kontakter.

Omtanke om våra äldre och andra personer som tillhör riskgrupperna

Smedjebackens kommun följer rekommendationer och information från folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.
Våra särskilda boenden (äldreboenden) inom komunen är därför stängda för besök.

Är du över 65 år och känner att du behöver prata med någon kan du höra av dig till Äldrelinjenlänk till annan webbplats på tel: 020-22 22 33 under vardagar mellan 10.00-15.00.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset).länk till annan webbplats


Barn i förskola och skola


När ska mitt barn vara hemma från förskolan eller skolan?
Det är allmäntillståndet som avgör om barn kan vara i förskola, skola eller fritids. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn.

Tips för att minska smittspridning

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut.
 • Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.

Källa: Region Dalarna

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn om coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS (barnens rätt i samhället) expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om corona viruset.länk till annan webbplats

Rädda Barnen om att prata om coronaviruset med barn.länk till annan webbplats

 

Till dig som är barn eller ungdom


Är du orolig för coronaviruset?

Till BRIS kan du vända dig varje dag genom att ringa 116 111 eller kontakta BRIS kuratorer via mail eller chatt. Information om öppettider och hur du tar kontakt finns på BRIS webbplats.länk till annan webbplats

Här hittar du BRIS frågor och svarlänk till annan webbplats om coronaviruset.

I filmen nedan berättar Josefin Paulsen, psykolog på Rädda Barnen, om vad du kan göra om du känner dig orolig för coronaviruset:

 

Nya beslut från regeringen


Läs mer om regeringen beslut och rekommendationer på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

200401
Besöksförbud på kommunens äldreboende är infört efter beslut från regeringen.

200328
Regering har gått ut om förbud för allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Förbudet gäller from söndag 28 mars

200324
Nya åtgärder riktade mot bland annat restauranger, kaféer, nattklubbar och barer.

200319
Regeringen har med anledning av Europeiska rådet och kommissionen uppmaning beslutat att från och med den 19 mars förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller till att börja med under 30 dagar och ska inte vara längre än nödvändigt.

200318
Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet rekommenderas att från och med 18 mars bedriva distansutbildning.

200311
Regeringen tog 11 mars beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer. Det omfattar inte skolor, simhallar, bibliotek etc.

Om du planerar att ha ett evenemang eller en sammankomst rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du gör en riskbedömning.PDF (pdf, 146.8 kB)

Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer kring resor

Sedan 14 mars avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. UD och Sveriges utlandsmyndigheter följer utvecklingen noga och har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Här kan du läsa om UD:s rekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in English

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak in English

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAQ about COVID-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-28
Webbredaktör: Evamari Anestedt