Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Se vad Smedjebackens ungdomar tycker om trygghet!

Under 2018 genomförde vi enkätundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i Smedjebackens kommun. Detta gör vi var 3:e år i syfte att öka kunskapen om livssituationen för ungdomarna i vår kommun.

Vi valde att presentera delar av resultatet för ungdomarna i filmform.

Här kan du se innehållet område för område.

Detta klipp visar vad ungdomarna tyckt kring: TRYGGHET

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-29
Webbredaktör: David Wallman