Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebacken klättrar i rankingen årets friluftskommun

Smedjebackens kommun hamnar på en mycket fin 9:e plats i årets ranking av friluftskommuner.

Siw Östlund fritidschef berättar:
- Förra året (2018) var vi rankade plats 37 och tog några kliv uppåt från 2017. I år så har vi klivit upp till delad plats 9.

Strax efter de åtta kommuner där bland annat Ludvika och Leksand finns med hamnade Smedjebacken på en delad 9.e plats. Till årets friluftskommun utsågs Olofström.

Rankingen bygger på en enkätundersökning med frågor inom områden som:

  • Planer för friluftsliv
  • Information och samarbeten
  • Aktiviteter inom friluftsliv
  • Motivering och goda exempel

Maximalt kan man få 32 poäng och Smedjebackens kommun fick 31 poäng.

Fritidsenheten har under året arbetat med

Kartläggningen av friluftslivet, deltagit i Naturvårdsverkets pilot studie:
En kartläggning av områden för friluftsliv ger kunskap om hur och var friluftsliv bedrivs i kommunen, vilka områden som har potential att utvecklas och lyfter fram känslighet av olika slag, till exempel natur som behöver skyddas mot slitage, områden där särskild hänsyn till djurliv behöver tas, och platser där det finns intressekonflikter mellan verksamheter och markägande. En kartläggning blir ett av flera underlag för kommunens fysiska planering. Säkerställa områden för friluftslivet.

Varför kartlägga områden för friluftsliv?

Möjligheten att utöva friluftsliv har stor betydelse för många människor och är viktig ur en rad perspektiv som hälsa, rekreation, natur- och miljöförståelse och ur ett besöksperspektiv. Att enkelt kunna ta sig ut i naturen nära sin bostad är viktigt för många. Naturen ger ofta frihet från stress, buller och trängsel och bidrar till positiva konsekvenser för företag med inriktning mot turism och aktiviteter i naturen. Därför vill kommuner kunna erbjuda egna invånare och besökare bra förutsättningar för att komma ut i naturen.

En kartläggning av områden för friluftsliv ger kommunerna ett planeringsunderlag med fokus på just friluftsliv och kan säkerställa att friluftsområden.

Tillsammans med byalag, föreningar och medborgare

Kartläggning tillsammans med Byalag, föreningar och medborgare som vistas mycket i naturen och känner sin närmiljö bäst.

Inventering och åtgärdsplanering för vandringslederna i kommunen

Deltagit i Vandringslyftet, Visit Dalarna och Länsstyrelsen. Samverkan med andra kommuner och fritidschefer, studiebesök och föreläsningar.

Inventering och uppmärkning pågår. Prioriterade leder: Sméleden, Romboleden, Schisshyttans vandringsled, Uvberget, Milslingan etc.

Romboleden färdiginventerad och ska nu märkas upp tydligare. Sméleden – arbete ska påbörjas.

Samverkan med föreningar och näringsliv

Träffat föreningar och näringsliv, besöksnäringsråd, Ekomuseum Bergslagen etc och informerat och samverkat om friluftslivet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-13
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00