Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebackens kommun får bidrag från Naturvårdsverket för arbete med energieffektivisering

Tidigare i år lämnades en ansökan in till Naturvårdsverket där Smedjebackens kommun ansökte om medel för energieffektivisering i projektet Klimatklivet.

Nyligen kom svaret att ansökan beviljats och Smedjebackens kommun kommer få medel för den mest klimatnyttiga åtgärden som Tekniska kontoret planerat i sitt stora projekt att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Kommunen kommer att få 410 500 kr för att byta ut oljepannan på Hagge skola. Bytet till bergvärmepump kommer att bidra till en total utsläppsminskning av växthusgaser motsvarande 1360 ton koldioxidekvivalenter.

Vid en konvertering till bergvärmepump från oljepanna kan skolans energiförbrukning för uppvärmning också minska till en tredjedel av dagens energiförbrukning. Det är dock är det en kostsam konvertering som inte återbetalar sig på flera år.
Därför går Naturvårdsverket in och delfinansierar konverteringen med pengar från Klimatklivet. Detta bidrag gör att Tekniska kontoret kan investera i ännu fler energibesparande och klimatnyttiga åtgärder i kommunens fastigheter.


Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Ida Dahl
Miljöstrateg Tfn: 0240-66 01 76
ida.dahl@smedjebacken.se