Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebackens kommun klättrar på rankingen över kommunernas företagsklimat!

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Smedjebackens kommun klättrar 32 placeringar på rankingen och återfinns numer på 162: a plats.

Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Varje år ger runt 60 000 företagare i landet sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Det är grunden till undersökningen.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Klättringen innebär att Smedjebackens kommun nu har klättrat 100 placeringar på 2 år.
Näringslivschef Lennart Silfverin gläds åt resultatet.
– Det är mycket roligt att Smedjebacken klättrar i rankingen, en följd av att företagen har en allt positivare attityd till kommunens olika verksamheter och att kommunens utvecklingsarbete sker i en bra dialog med företagen och föreningarna i kommunen.
Det stärker oss i det fortsatta arbetet och är en av anledningarna att Smedjebackens kommun som helhet just nu har en mycket positiv utveckling inom många olika områden, säger han.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-12
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Lennart Silfverin
Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 30
lennart.silfverin@smedjebacken.se