Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebackens kommun öppnar digital anslagstavla

I och med med den nya kommunallagen som trädde kraft 1 januari har Smedjebackens kommun öppnat en digital anslagstavla för de handlingar och kungörelser kommunen är skyldiga att anslå.

På den digitala anslagstavlan anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott.

Det innebär att den fysiska anslagstavlan utanför kommunhuset där denna information tidigare presenterats, kommer tas bort.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver följande om den digitala anslagstavlan:


Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som började gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att:

  • Kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad - varje kommun, landsting och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla.
  • Anslagstavlan ska vara väl synlig och vara lätt att hitta. I propositionen som föregick lagen, rekommenderas att anslagstavlan läggs på webbplatsens startsida. Om det av någon anledning inte är lämpligt, ska det finnas en tydlig anvisning om hur anslagstavlan nås.
  • Informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild. Det får inte finnas någon risk för sammanblandning med annan information på webbplatsen.

 

Kommunallagen reglerar också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan.

Obligatoriskt innehåll är:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  • Justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas. Denna uppgift ska alltid finnas med och framför allt innehålla information om tidsutrymme för överklagan och att alla omständigheter den som klagar vill framföra, måste anföras inom tidsutrymmet.

 

Anslagstavlan hittar du här

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Länk till den digitala anslagstavlan

Länk till SKL:s info om anslagstavlanlänk till annan webbplats