Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebacken tar sats för tekniskt lyft inom omsorgen

Smedjebackens kommun har skickat in en ansökan till Vinnova (myndigheten för innovation) med ambitionen att genomföra en satsning på välfärdsteknologi inom omsorgen. Satsningen skulle innebära ett jättelyft för brukare såväl som för personal & anhöriga. Exempel på välfärdsteknologi som används är larm, sensorer, kameror & robotar. Ansökan görs tillsammans med Teknikmarknad & Robotdalen.

Många kommuner kämpar idag med system som inte ”pratar” med varandra vilket försvårar användningen. Leverantörerna är många och så också systemen. Målet med satsningen är att bygga en integrerad plattform för att kunna samordna välfärdsteknologin.

Med en integrerad plattform, vilket i princip är en databas där olika leverantörer av välfärdsteknologi kan ansluta, kommer kommunerna som deltar bara ha ett system. Anhöriga kommer också att kunna koppla upp sig till plattformen och få användning av välfärdsteknologin.

Anhöriga står idag för 75% av omvårdnaden i hemmiljö. I dagsläget är det drygt 20 tal landsbygdskommuner som har anmält intresse för att vara med i projektet. Fokus kommer ligga på landsbygdskommuner då det är där man kommer ha störst nytta av den nya välvärdsteknologin med tanke på de långa avstånden. T ex hemtjänsten där ett fysiskt tillsynsbesök på natten kan göras via kamera hos en boende som bor ett par mil utanför centralorten.

I projektet har man valt att arbeta med den kommande mobila standaren 5G, vilket möjliggör uppkoppling till saker som Ex. en spis, TV, robot och fjärrstyra denna från en annan plats. En del av omsorgsarbetet kommer kunna göras på distans, men det kommer givetvis inte ersätta den mänskliga kontakten som är så viktig för många äldre. Att vi måste använda ny välfärdteknologi är ett faktum.

De tolv närmaste åren kommer andelen medborgare över 80 år ökat med 50% samtidigt som andelen arbetsföra kommer att minska med 30%. Ska vi klara denna utmaning, måste vi arbeta smartare och en del i detta är den nya välfärdsteknologin.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-09
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Projektledare
Alexandra Magnusson
Tfn: 0240 - 66 00 61 alexandra.magnusson@smedjebacken.se