Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Storsatsning på riksväg 66 – mötesfri väg på gång från Fagersta till Smedjebacken

Region Dalarna har nu fastställt sin länsplan för regional infrastruktur avseende åren 2018-2029. I den finns satsningar med stor betydelse för kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

Trafik_väg

205 miljoner kronor finns inlagt, preliminärt år 2024, för åtgärder på riksväg 66 och då på sträckan Smedjebacken-Fagersta.

Det handlar om att få till så kallad mittseparerad väg, 2+1. Med den åtgärden klar blir det mötesfri väg på hela sträckan Västerås till Smedjebacken och med 100 kilometer i timmen som hastighetsgräns.

- Det höjer trafiksäkerheten samtidigt som det även höjer tillgängligheten när det blir högre tillåten hastighet. Så det här ser vi som ett viktigt steg, säger Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförande i Smedjebacken.

Han och Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, sitter i Region Dalarnas direktion som förra veckan fattade beslut om planen.

Leif Pettersson är även ledamot i Region Dalarnas infrastrukturråd som har arbetat fram förslaget som nu antogs i politisk enighet.

- För oss i Ludvika kommun är det här förstås också bra. 205 miljoner kronor är en stor satsning och i en tidigare gjord åtgärdsvalsstudie finns det även med att fortsätta med mittseparerad väg fram till Ludvika, säger han.

Pettersson hoppas att den satsningen kommer med när nästa flerårsplan presenteras.

- Men redan nu har vi fått med 17 miljoner kronor som ska satsas på åtgärder på riksväg 66 i Ludvika, från Hillängen till den nya rondellen vid Willys och Ica Kvantum.

Här handlar det om en satsning som redan är i sin linda och bland annat innebär ny gång- och cykelväg. Satsningarna längs riksväg 66 anses ha betydelse även för Dalarna som helhet.

- Ja, det är ju många tunga transporter och mycket fjälltrafik längs den här vägen. Så det här blir till stor nytta för vårt län, säger Fredrik Rönning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Fredrik Rönning
Kommunstyrelsens ordförande

Tfn: 0240-66 06 14