Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Trädsäkring vid Söppenmyren

Just nu genomför Tekniska kontoret och Senab (Smedjebackens Energi Nät AB) träd-säkring av Senabs luftledning genom Söppenmyren.

Trädsäkring vid Söppenmyren

Träden som växer närmast ledningsgatan har vuxit sig höga och riskerar att brytas och skada ledningen. Efter som området är naturreservat får inte de biologiska värdena skadas så avverkningen anpassas efter reservatföreskrifterna. Vi använder oss av arborister på de träd som bedöms som särskilt värdefulla och dessa beskärs så att nya naturvärden skapas och träden formas på ett så naturligt sätt som möjligt.

Arbetet förväntas pågå under vecka 8 och 9. Under arbetstid är området närmast Kvarnen avstängt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Tekniska avdelningen
Erik Blomqvist
Tfn: 0240-66 05 03