Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Trafikverket håller informationsträff inför ombyggnad av väg 66

Trafikverket bjuder in till öppet informationsmöte om planerade åtgärder för sträckan, hur processen ser ut och svarar på frågor. Torsdag den 20 februari klockan 18.00-20.00 i festsalen i Folkets hus Ludvika.

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 mellan Ludvika och Smedjebacken, samt mellan Smedjebacken och ”Oti” vid länsgränsen Dalarna/Västmanland. Åtgärder ska göra vägen mer trafiksäker bland annat med mittseparerad vägbana och färre utfarter.
Sträckan kännetecknas av att fordon håller höga hastigheter och att den har relativt hög andel tung trafik. Samtidigt har vägen brister i trafiksäkerhet och är olycksdrabbad.
Bland annat finns många utfarter och osäkra korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen.
Samråd kommer att pågå 2020-02-20 – 2020-03-13 för att få in synpunkter och yttranden om föreslagna åtgärder i den vägplan som Trafikverket arbetar med för väg 66.
Handlingar (publiceras 20/2) och mer information om hur du lämnar synpunkter finns på projektets webbsida: trafikverket.se/vag66-ludvika-otilänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-10
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Mikael Oscarson
projektledare
010-123 40 32
mikael.oscarson@trafikverket.se

Camilla Palmqvist
projektingenjör
010-123 09 62
camilla.palmqvist@trafikverket.se