Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tyck till om detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård

Syftet är att utöka användningen av Bergagård, skydda bygganden från rivning med preciserade skyddsbestämmelser och skapa möjlighet till komplettering av lägenheter, kontor eller annan småskaliga verksamheter. Senast 6 november vill Miljö- och bygg ha in synpunkter på förslaget.

Bilden visar byggnaden Berga gård

Förslaget är i linje med den översiktsplan som finns framtaget.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 25 september– 6 november 2020 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontorets entré, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2020-11-06.


Sidan senast uppdaterad: 2020-10-05
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Berguven

Plankartalänk till annan webbplats (pdf, 719 kB)

Planbeskrivninglänk till annan webbplats (pdf, 1.5 MB)

Undersökning om miljöpåverkanlänk till annan webbplats (pdf, 397.9 kB)