Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Upprustning av Röda Bergaskolan skjuts upp

Upprustning av Röda Bergaskolan skjuts upp ett par år,
på grund av ökade kostnader för tillfälliga moduler samt att det kan bli problem med elförsörjningen när fler byggnationer pågår i området.

I årets (2017) budget för investeringar finns upprustning av skolan för Röda Berga med. Beslut har tagits att skjuta upp upprustningen ett par år på grund av olika anledningar. För att genomföra upprustningen behöver elever och lärare ha sin verksamhet i andra lokaler och tekniska kontoret har gått ut och begärt avropssvar på modulbyggnader som skulle fungera som tillfällig skola under tiden. Efter utvärdering av svaren visar det sig att kostnaderna kommer att bli allt för höga för tillfälliga lokaler i form av moduler. Det kan också bli problem med elförsörjningen under tiden som annan byggnationen av höghus i området pågår.

Tidigarelägga utredning av ny förskola
Vid ett möte med familje- och utbildningsförvaltningen beslutade man att skjuta på upprustningen och i stället tidigarelägga utredningen av placering för en ny förskola, de avdelningar som idag finns i tillfälliga lokaler och moduler på Stegelbacken. När dessa lokaler har frigjorts kan elever och lärare ha sin verksamhet där under upprustningen av Röda Bergaskolan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-04
Webbredaktör: Evamari Anestedt