Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

I vår vardag är vi van vid att allt fungerar som det ska. Vattnet kommer när du spolar i kranen, mobilen kan du ladda i vägguttaget, du har värme i huset och du kan laga din mat. Men vad händer när något av dessa inte fungerar? Hur kan du förbereda dig för att klara ett längre strömavbrott eller vattnet inte längre kommer ur kranen?

Bilden föreställer två kvinnor som sitter vid ett boprd med ljus tända. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

72-timmars metoden

72-timmars metoden innebär att alla ska vara så pass förbereda att vi klarar 3 dygn utan stöd från kommuner eller andra myndigheter vid en kris. Det innebär att vi ska ha ett förråd av vatten, mat och kunna ordna värme och hämta information under den här tiden på egen hand.

MSB har tagit fram några filmer som du kan ta del av för att se hur du ska kunna förbereda dig för at klara din egen försörjning av mat, vatten, värme och kommunikation.

Hemberedskap - Mat

Hemberedskap - Vatten

Hemberedskap - Värme

Hemberedskap - kommunikation

Vad gör kommunen?

Vid en krissituation har kommunen ansvar för att verksamheten samordnas mellan frivilligorganisationer, företag och myndigheter som verkar i kommunen.
För varje mandatperiod ska kommunen fastställa en handlingsplan för hur en extraordinär händelse ska hanteras. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera vid en krissituation.

För att vara väl förberedd ska kommunen regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän för att klara en extra ordinär händelse. En extra ordinär händelse är när en händelse som avviker från det normala. Ex en översvämning som kan komma att påverka många hushåll, ett längre strömavbrott med mera. Den här typen av händelser övas varje mandatperiod, alltså mellan politiska val.

Krisledningsnämnd och beredningsgrupp

I kommunen finns en krisledningsnämnd som består av politiker som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott och kan fatta beslut som i vanliga fall tas i de olika nämnderna. Det handlar ofta om högre kostnader som behöver tas för att klara händelsen.

Till sin hjälp finns en beredningsgrupp som leds av kommunchefen. I beredningsgruppen sitter beredskapssamordnaren och förvaltningschefer och personal med special kompetens inom olika områden.

Informationsplatser

När inte ordinarie kanaler som kommunens hemsida eller facebook kan användas för att ge information kan kommunen upprätta informationsplatser i kommunen där information kan ges.

Platser som kan användas är:

  • Folkets hus Smedjebacken
  • Vinsboskolan Morgårdshammar
  • Haggeskola
  • Kyrkskolan Söderbärke
  • Vad skola

Vid behov kan informationsplatser upprättas i bystugor i kommunens mindre orter ex Malingsbo, Gubbo m.fl

Genom radio, FRG-frivilliga resursgruppen eller på annat sätt kan kommunen sprida att på dessa platser finns information att få för allmänheten.

#krisberedskapsveckan

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-11
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Lars Andersson
Säkerhetschef
beredskapssamordnare
Tfn: 0240-66 01 11

Mer information - länkar

MSB-Myndigheten för samhällskydd och beredskap om krisberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster