Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vandring för ett tryggare Smedjebacken

Under torsdagskvällen (22/11) genomfördes en trygghetsvandring i centrala Smedjebacken. Syftet var att få ett utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer kring hur vi alla ska kunna känna oss tryggare i vår hemkommun

En trygghetsvandring syftar till att tillsammans gå runt på de platser som eventuellt kan uppfattas som otrygga, för att på plats sen diskutera vilka åtgärder man skulle kunna ta till för att ändra på den saken.

Säkerhetschef Lasse Andersson hade kallat aktörer från olika berörda parter, bl.a. representanter från Smedjebackens kommun, föreningar, näringsliv och polisen.
Även allmänheten var välkommen att följa med.

Vandringen utgick från Vasatorget och gick sen vidare till olika delar av centrala Smedjebacken (se bild). De ungdomar som deltog hade flera bra synpunkter på förbättringsåtgärder.

Lasse Andersson tar nu med sig noteringarna från sammankomsten och använder som underlag i sitt framtida arbete.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-28
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Lars Andersson
Säkerhetschef
Tfn: 0240-66 01 11