Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vandringslederna i kommunen ses över

I dagarna har vår fritidschef Siw tillsammans med Helene Hamell startat upp arbetet att inventera och kartlägga kommunens vandringsleder som idag marknadsförs, exempelvis Sméleden, Schisshyttans vandringsled, Malingsbo-Kloten rundan med flera. Plan på vad som behöver åtgärdas ska tas fram och skyltning och märkning av lederna ska ses över.

Siw och Helene inventerar vandringslederna

Smedjebackens kommun är med i nätverket Vandringslyftet Dalarna som leds av leds av Visit Dalarna i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna och där Smedjebackens kommun är deltagande.

Fokus inom vandringslyftet ligger på att hitta ett gemensamt arbetssätt och finna riktlinjer kring infrastrukturen runt Dalarnas vandringsleder. Vandringslederna ska vara tillgängliga, tydliga och säkra.

Tanken med Vandringslyftet Dalarna är att vandringslederna allt eftersom ska kategoriseras efter standarden som exportmogen produkt, få en gemensam markeringsstandard och märkas upp i svårighetsgrader. Liknande det vi gör med våra utförsåkningsbackar.

För Smedjebackens kommun innebär detta att vi kommer att ta ett omtag kring våra vandringsleder som i dag finns markerade som leder, inventera dessa och se över kategorisering, märkning, standard och svårighetsgrad.

Sméleden en av kommunens vandringsleder

Fritidschef har föreslagit att av de vandringsleder som ska inventerats, att kommunen ska prioritera de leder som redan i dag marknadsförs som vandringleder:

  • Smèleden
  • Schisshyttans vandringsled
  • området kring Jätturn
  • Malingsbo-Kloten rundan
  • Uvberget
  • Pilgrimsleden (Romboleden)
  • Milslingan

Helene kommer att vara en resurs till Fritidsenheten och ska först och främst:
Inventera vandringsleder, fysiskt och administrativt
Ta fram bilder och infomaterial till en åtgärdsplan
Praktiskt genomförande av skyltning och uppmärkning på befintliga leder

Inventering av friluftslivet under 2018

En inventering av friluftslivet, där även vandringsleder har varit en del, har under januari-februari 2018, skett av fritidschef Siw och miljöstrateg, Ida Dahl.

Under inventeringen har vi tacksamt tagit emot synpunkter och åtgärdsförslag från våra medborgare på lederna som finns runt om i kommunen. Inventeringen är sammanställd och kommer att beaktas och sammanställas i åtgärdsplanen för vandringslederna.

Har ni några synpunkter, idéer och förslag kring kommunens vandringsleder, tveka inte utan hör av er.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-31
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef 
Tfn: 0240-66 04 00