Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Barnomsorg

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är hemma med yngre syskon har ditt barn rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts av kommunen.

Barnomsorgen bör tillgodose barnens utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan och ge tillfälle till lek, lärande, samvaro och vila.

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen om barnomsorgspeng som är ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, som ska följa barnet.

Barnomsorgspengen ökar föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter. Föräldrarna ska kunna välja bland en mångfald av verksamheter i både kommunal och enskild regi.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-13
Webbredaktör: Eva Vinkvist

Kontakt

Familje- och utbildning
Anette Eriksson Dahlgren
Placeringsansvarig

Tfn: 0240-66 02 78
Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

Matsedel

Matsedel 2020 vecka 34-51PDF (pdf, 67.6 kB)