Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Avgifter och regler

Ensamstående föräldrar och sammanboende/gifta föräldrar betalar enligt samma taxa. Avgiften beräknas utifrån den gemensamma inkomsten per månad före skatteavdrag (bruttoinkomst). Inkomst av kapital räknas inte med. Vilka inkomster som räknas med, framgår av blanketten "Inkomstuppgift".

För sammanboende räknas samtliga placerade barn som gemensamma barn vid beräkning av avgiftens storlek.

Avgiften tas ut 12 månader per år och betalas så länge plats finns anvisad, alltså även vid sjukdom och ledighet.

Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiftens storlek. Hänsyn tas till den ändrade inkomsten fr o m. månaden efter det att ny anmälan gjorts. Den som efter anmodan inte kommer in med inkomstuppgift inplaceras i högsta inkomstklass och får betala högsta taxa.

Ändrade familjeförhållanden kan påverka familjeinkomsten. Ny avgift beräknas från det datum som ni har gemensam/skilda bostäder.

Om båda föräldrarna behöver barnomsorgsplats vid en separation ska detta anmälas skriftligt på särskild blankett.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Familje- och utbildning
Eva Vinkvist
Administratör

Tfn: 0240-66 00 05
Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

Mer information