Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Systematiskt kvalitetsarbete


På Hagge förskola arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med detta är att identifiera de förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot läroplansmålen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma måluppfyllelse och redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för kvalitetsutveckling.

Styrdokument

Förskolans verksamhet vilar främst på två nationella styrdokument:

Skollagenlänk till annan webbplats

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (kap. 1 §5)
Verksamheten ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (kap. 4 §3-4)
Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (kap. 4 §9,12)

Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utifrån dessa styrdokument ska vi förhålla oss när vi planerar och genomför verksamheten på Hagge förskola.

Kvalitetsarbete handlar om att äga, säkra och ständigt förbättra processer genom att klargöra, vad som ska göras, hur och när samt var ansvaret ligger. En förutsättning för ett lyckat kvalitetsarbete är ett gemensamt engagemang och allas delaktighet

Här kan ni läsa om Hagge Förskolas systematiska kvalitetsarbetePDF (pdf, 241.1 kB)Sidan senast uppdaterad: 2019-10-14
Webbredaktör: Eva Vinkvist