Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kvalitetsarbete

Vi har tillsammans utvärderat vårt arbete på Regnbågen i jämförelse med den lokala arbetsplanen. Vi anser att vi arbetar mot de mål på de sätt som vi uttrycker i arbetsplanen. Vi känner oss nöjda med vårt arbete och förhållningssätt.

Genom våra friluftsskolor varje vecka och vår skogsdag 1 gång/vecka känner vi att vi lär barnen att värna om miljön, djur och växter och genom det så får barnen lära sig hur man tar hand om naturen. Barnen får givetvis leka fritt, upptäcka och undersöka naturen själva. Vi tycker att vi som ledare är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen. Vi känner att vi måste bli bättre på att låta barnen vara delaktiga i källsortering, återvinning och kompostering av mat i kvarn. Vi anser också att personalen kan vara mer aktiv med barnen på gården och ibland erbjuda styrda lekar som ett alternativ till den fria leken. Samt vid behov hjälpa barnen igång med olika lekar.

Vi anser också att vi utnyttjar vardagliga situationer och rutiner i vårt arbete med barnen. Genom barnens delaktighet i t ex matsituationen så får de ta ansvar och  lär och utvecklas hela tiden.

Skogsgläntans kvalitetsarbete 2018-2019PDF (pdf, 238.3 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2019-11-01
Webbredaktör: Eva Vinkvist