Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skolenhetsråd

Enhetsrådet är främst ett rådgivande forum för infomation och samverkan innan beslut tas i aktuella frågor. I detta enhetsråd ingår rektor, elevrepresentanter, föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt politiker från barn- och utbildningsnämnden. Enhetsrådets befogenheter omfattar inte frågor som avser enskilda personer eller frågor som är begränsade till en enda klass.
Sidan senast uppdaterad: 2016-10-04
Webbredaktör: Linda-Marie Sjöstrand Wiberg