Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skoldatatek

Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och IT sätts i centrum.

Skoldatatekets syfte är att vara en naturlig del i kommunens elevstöd och att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd.

Syftet är också att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd.

I Smedjebacken riktar sig Skoldatateksverksamheten till elever i behov av stöd och till skolpersonal som arbetar med elever som har behov av stöd i sininlärning. Skolpersonalens kunskap och kompetens har stor betydelse för elevernas tillgång till och användande av läroverktyg.

Skoldatateket erbjuder:

  • Handledning och förevisning av alternativa läroverktyg ochprogram. 
  • Lån till skolorna av datorer och Ipads               
  • Utbildning av skolpersonal, elever och vårdnadshavare i                     användandet av alternativa läroverktyg och program . 

Visioner och mål med Smedjebackens skoldatatek:

  • Ökad måluppfyllelse genom att alla lärare har kunskap om alternativa läroverktyg och kontinuerligt använder sig av kunskapen i undervisningen.
  • Stärka självkänslan hos elever som har behov av särskilda utbildningsinsatser.

Målgrupper:

  • Skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilda             utbildningsinsatser. 
  • Elever som har behov av särskilda utbildningsinsatser


Sidan senast uppdaterad: 2016-10-18
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt