Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familjestöd

Alla familjer kan i perioder uppleva behov av stöd och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag. Till familjestödet kan du/ni vända er om:

  • Ni upplever svårigheter i er relation till barnet
  • Ni har svårigheter gällande gränssättning, regler och/eller rutiner
  • Ni har svårt att hantera konflikter som uppstår i hemmet mellan barnen och/eller mellan barn och förälder
  • Ni som föräldrar har svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnet


På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT).

Familjestödet erbjuder fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd får man vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd.

Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det råder sekretess.


Sidan senast uppdaterad: 2015-12-15
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Eva Gustavsson, familjebehandlare

E-post: eva.gustavsson@smedjebacken.se
Tfn: 0240-66 05 18

Sofia Fahgén, familjebehandlare
E-post: sofia.fahgen@smedjebacken.se

Tfn: 0240-66 02 52
mobil: 070-306 70 55