Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skolenhetsråd


Enhetsrådet är främst ett rådgivande forum för infomation och samverkan innan beslut tas i aktuella frågor. I detta enhetsråd ingår rektor, elevrepresentanter, föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt politiker från barn- och utbildningsnämnden. Enhetsrådets befogenheter omfattar inte frågor som avser enskilda personer eller frågor som är begränsade till en enda klass.


Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Bergaskolan
Henrik Nordberg
Rektor
Tfn: 0240-66 02 04

Tfn växel: 0240-66 00 00
fou@smedjebacken.se

Mer information