Smedjebackens kommun, till startsida

Personal


A-huset

Framtidshuset

Språk/SO/Musik

MA/NO

Annette Öberg, språk

Anders Bertilsson

Pernilla Lind, språk

Bernt Forsgren

Aline Almeida Eriksson, språk

Gun Sörbring

Sara Angberg, språk

Ann Rydén

Lena Karlsson, språk

Marie Bååth

Jessica Ahlbäck, vik språk

Saifulla Al-Jabani, vik

Martin Spännar, vik språk

Zakaria Shami

Karla Leandro, vik språk


Robert Young, SO


Alexandra Piirhonen, SO


Pär Eriksson, musik

Hantverkshuset

Milan Larsson, vik musik/SO

Slöjd/HKK/Bild


Anders Varga


Mattias Söderlund

Bergahallen

Ann Jacobsson

Idrott

Annette Nilsson

Anna Hindemo

Birgitta Olsson

David Johansson

Caroline Johannesson

Henning Danielsson, vik

Karin Diser


Carina StenerÖvriga

Tjänstlediga

Niklas Östby-Hahne

Elin Norén

Eva Eriksson


Yvonne Turunen


Patrik Norrlén


David Ask


Mattias Eriksson


Tiina JonassonSidan senast uppdaterad: 2020-01-10
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Bergaskolan
Jonas Fors
Rektor
Tfn: 0240-66 02 04

Tfn växel: 0240-66 00 00

fou@smedjebacken.se

Mer information


Specialped/specialläare
Birgitta Larsson
0240-66 02 18

Administratör
Maria Burvall
0240-66 04 58

Samordnare nyanlända
Lärare SV/SVA
Lena Karlsson
0240-66 03 27

Studie- och yrkesvägledare

Helena Reichbauer
0240-66 04 81

Fritidsledare
Eva Eriksson
0240-66 02 47
      
Bibliotek
Anna-Karin (Kajsa) Lundin Brandt 0240-66 02 73

Vaktmästare
Robert Lundberg
0240-66 02 44       

Skolsköterska
Camilla Söderström
0240-66 04 75