Smedjebackens kommun, till startsida

Personal


A-huset

Framtidshuset

Språk/SO/Musik

MA/NO

Annette Öberg, språk

Anders Vilmander

Pernilla Lind, språk

Bernt Forsgren

Aline Almeida Eriksson, språk

Gun Sörbring

Sara Angberg, språk

Marie Bååth

Lena Karlsson, språk

Saifulla Al-Jabani, vik

Jessica Ahlbäck, vik språk

Zakaria Shami, vik

Martin Spännar, vik språk


Karla Leandro, vik språk


Robert Young, SO


Alexandra Piirhonen, SO


Pär Eriksson, musik

Hantverkshuset

Milan Larsson, vik musik/SO

Slöjd/HKK/Bild


Anders Varga


Mattias Söderlund

Bergahallen

Ann Jacobsson

Idrott

Annette Nilsson

Anna Hindemo

Birgitta Olsson

David Johansson

Caroline Johannesson

Henning Danielsson, vik

Karin Diser


Carina StenerÖvriga

Tjänstlediga

Niklas Östby-Hahne

Elin Norén

Eva Eriksson


Yvonne Turunen


Patrik Norrlén


David Ask


Tiina Jonasson

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-04
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Bergaskolan
Jonas Fors
Rektor
Tfn: 0240-66 02 04

Tfn växel: 0240-66 00 00

fou@smedjebacken.se

Mer information


Specialped/specialläare
Birgitta Larsson
0240-66 02 18

Administratör
Maria Burvall
0240-66 04 58

Samordnare nyanlända
Lärare SV/SVA
Lena Karlsson
0240-66 03 27

Studie- och yrkesvägledare

Helena Reichbauer
0240-66 04 81

Fritidsledare
Eva Eriksson
0240-66 02 47
      
Bibliotek
Anna-Karin (Kajsa) Lundin Brandt 0240-66 02 73

Vaktmästare
Robert Lundberg
0240-66 02 44       

Skolsköterska
Camilla Söderström
0240-66 04 75