Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Förskoleklass

Vad är förskoleklass?
Förskoleklassen är avgiftsfri och en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

Hur bedrivs verksamheten?
Förskoleklass erbjuds från höstterminen det år som barnet fyller 6 år. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Smedjebackens kommun bedrivs undervisning vid 6 kommunala skolor. Information och ansökningsblankett skickas ut till samtliga vårdnadshavare i tid för val av förskoleklass.

Förskoleklasser finns på Röda Berga skola, Vinsbo skola, Hagge skola och Vads skola.

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-18
Webbredaktör: Irene Lindström

Kontakt

Familje- och utbildning
Maria Ronsten
Förvaltningschef

Tfn: 0240-66 02 10
E-post: fou@smedjebacken.se


Information

Hör gärna av dig till förvaltningen om du har frågor rörande förskoleklass.