Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan 19-20PDF (pdf, 381.8 kB)


Ordningsregler på Kyrkskolan

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

Läs Kyrkskolans ordningsregler.PDF (pdf, 12.8 kB)


Ledighet för elever

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får Barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet.

Målsman ansöker om ledighet!

Blankett för ansökan om ledighet för elev hämtar du här.PDF (pdf, 117.2 kB)

Skolskjutsreglemente

Följande lokala regler gäller inom Smedjebackens kommun och gäller som komplement till skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län.

Mer om  kommunens lokala regler gällande skolskjuts.PDF (pdf, 13.3 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-24
Webbredaktör: Anna-Maria Broman