Smedjebackens kommun, till startsida

Matsedel för kommunens skolor

SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft, med bland annat krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Men ingen mat ger tillräckligt med näring förrän den är uppäten och för det krävs rätt förutsättningar. Pengarna som läggs på maten i skolan är bortkastade om måltiderna inte kommer eleverna till godo. Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela skolan, men skolledaren håller i några av de viktigaste nycklarna.

Höstterminen 2020PDF (pdf, 67.6 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2020-09-01
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Familje- och utbildning
Förvaltningskansliet

Tfn: 0240-66 02 16
Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se