Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Handlingsplaner

Likabehandling

Så här står det i plan för förskola och skola:

" Ett aktivt arbete ska bedrivas för att motverka kränkande särbehandling och tendens till främlingsfientlighet. Förskola och skola ska i nära samarbete med föräldrarna utveckla barnens sociala kompetens och lära dem sociala regler och god moral. Vi ska alla lära oss att förstå och respektera varandras olikheter och värderingar.
Barnen ska också lära sig att ta hänsyn och använda ett vårdat språk.
De vuxna ska fungera som förebilder och tydliga normgivare."

Här kan ni läsa Röda Bergaskolans Plan för likabehandling läsår 2018-2019PDF (pdf, 311 kB)

På varje skola ska det finnas ett trygghetsteam som arbetar med att motverka kränkande särbehandling (ex mobbing och rasism)

Trygghetsteam Röda Berga F-3

Barbara Östling
Ulrika Barkgård
Yvonne Nord
Eija Zoohar
Margareta Karlström
Mona Alqalih
Barbro Frisell-Ekman

​Trygghetsteam Röda Berga 4-6

Gunbritt Hansen-Gustafsson
Joakim Ronsten
Jenny Adamsson
Sidan senast uppdaterad: 2020-08-06
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Röda Berga
Charlotta Jokiniemi
Rektor
Tfn 0240-66 02 23

Tfn växel: 0240-66 00 00

fou@smedjebacken.se

Mer information