Smedjebackens kommun, till startsida

Protokoll

Skolenhetsråd

Enhetsrådet är främst ett rådgivande forum för infomation och samverkan innan beslut tas i aktuella frågor. I detta enhetsråd ingår rektor, elevrepresentanter, föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt politiker från familje- och utbildningsnämnden.
Enhetsrådets befogenheter omfattar inte frågor som avser enskilda personer eller frågor som är begränsade till en enda klass.

Här nedan kan ni läsa protokoll från enhetsråden

Fr. om läsåret 2012/2013 kommer enhetsråden att ersättas av Forum för samråd där alla intresserade är välkomna att deltaga.


Elevråd

Elevrådet på Röda Berga

Varje klass, från F-klass till och med år 6, har två representanter i elevrådet. Elevrådet har möte ett par gånger per termin efter en fast dagordning.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-06
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Röda Berga
Charlotta Jokiniemi
Rektor
Tfn 0240-66 02 23

Tfn växel: 0240-66 00 00

fou@smedjebacken.se

Mer information