Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Handlingsplaner

Likabehandlingsplan

Vinsboskolans arbete för likabehandling utgår från den plan som omfattar hela Barn- och Utbildningsförvaltningen i Smedjebackens kommun.

Allt arbete i skolans ska vila på läroplanens värdegrund och ledning och personal vill med denna plan tydliggöra att vi inte accepterar några former av diskriminering eller kränkande behandling i vår verksamhet som missgynnar en elev på grund av kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. För Vinsboskolans lokala arbete finns följande rutiner för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp händelser av kränkande behandling.


Lokal arbetsplan

  • Normer och värden, hälsa och livsstil
  • Kunskaper, betyg och bedömning
  • Elevers ansvar och inflytande
  • Skola och hem
  • Övergång och samverkan
  • Skolan och omvärlden
  • Rektors ansvar
  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Personalorganisation/kompetensutveckling och arbetsmiljö

Här kan ni läsa Vinsboskolans Likabehandlingsplan för läsår 2018/2019PDF (pdf, 667.6 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20
Webbredaktör: Johanna Sneen